O projekcie Drukuj

 

Zakres rzeczowy Etapu 2 stanowi rozszerzenie już realizowanego Projektu (w zakresie: modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody  w Nowej Soli, uporządkowania systemu kanalizacji w Nowej Soli, budowy kanalizacji w m. Modrzyca, Otyń i Lubieszów) oraz jego uzupełnienie (w zakresie wymiany magistrali wody surowej od ujęcia we Wrociszowie do SUW, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Topolowej 

 

ramach Etapu 2 Projektu zrealizowanych zostało 9 Kontraktów na Roboty budowlane, które obejmowały m.in. 

a) drugi Etap rozbudowy i przebudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli wraz z rozbiórką osadnika Imhoffa,

b) budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Topolowej w Nowej Soli,

c)  drugi Etap uporządkowania systemu kanalizacji w Nowej Soli,

d) przebudowę sieci wodociągowych magistralnych wody surowej na odcinku od Ujęcia Wody nr 3 we Wrociszowie do Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Nowej Soli,

e) drugi Etap rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody   w Nowej Soli obejmujący wymianę sieci wody surowej,

f)   Etap 2 wymiany sieci wodociągowej na terenie miasta,

g)   Etap 2 budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lubieszów 
w Gminie Nowa Sól oraz  w Otyniu i w Modrzycy w gminie Otyń.
 

 

W wyniku realizacji Projektu wybudowanych zostało ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowano 2,7 km  już istniejącej sieci kanalizacyjnej. W zakresie gospodarki wodnej wybudowano i zmodernizowano ponad 10 km sieci wodociągowej 

Całkowita wartość Projektu wynosi ok. 20,5 mln zł netto, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  Funduszu Spójności  wynosi 11,56 mln zł.

aktualizacja: 20.05.2015 r. - Judyta Stawicka

  aktualizacja: 01.06.2014 r. -  Judyta Stawicka

więcej

Kontakt Drukuj

   Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Nowej Soli

ul. Konstruktorów 2
67-100 Nowa Sól

tel: 68 478 51 10 
fax: 68 478 51 11

e-mail: mzgk@mzgkns.pl